THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VLXD XANH
Lô 27 KCN Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
0203.3619 638 - fax: 0203. 3619 639
Liên hệ

Mời hợp tác